031-220303
031-220303Restaurangkyla

Vår styrka är vår erfarenhet och flexibilitet som ger er snabb och effektiv felavhjälpning så att kylar och frysar skall fungera i er verksamhet med så korta driftstopp som möjligt.

Storkök

Vi säljer och installerar produkter av hög kvalitet för att kunna garantera en bra driftsäkerhet. Vi erbjuder serviceavtal med jourtjänst vid behov för att kunna säkerställa driften då vi vet att en hög servicenivå är viktigt.