031-220303
031-220303Kyla i Göteborg

Vi löser...

Vi löser kyl och värmebehov till alla specifika miljöer. Vi Installerar och servar kylanläggningar till kunder med olika behov såsom: Bagerier Charkuteri/slakteri Tillverkningsindustrin Tryckeri Tvätteri Forskning Livsmedel mm.

och installerar...

Vi säljer och installerar produkter av hög kvalitet för att kunna garantera en bra driftsäkerhet. Vi erbjuder serviceavtal med jourtjänst vid behov för att kunna säkerställa driften.

Kyla i Göteborg