031-220303
031-220303Datakyla

För att undvika driftstopp är en rätt servad kylanläggning a och o, speciellt i IT-miljöer som serverrum och datahallar där ökad temperatur leder till minskad livslängd för komponenter med kostsamma driftstopp som följd. Kombinationen av temperaturlarm och vår snabba responstid gör er datamiljö säkrare.